Set phụ kiện 3 món Jifeng JF-TZ023

3.150.000₫ 3.500.000₫ Còn hàng

𝗕𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺:

  • 𝟭 𝗰𝗮̆́𝘁 𝗖𝗶𝗴𝗮𝗿 đ𝗲̂̉ 𝗯𝗮̀𝗻 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗵𝗼𝗮 𝘃𝗮̆𝗻 𝗰𝗼̂̉ đ𝗶𝗲̂̉𝗻 t𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝘁𝗼̛́𝗶 𝗴𝗮̂̀𝗻 𝟭 𝗰𝗮̂𝗻 (𝟵𝟳𝟯𝗴; 𝗸𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟭𝟲𝟱𝗺𝗺*𝟭𝟭𝟴*𝟯𝟮𝗺𝗺)
  • 𝗢̂́𝗻𝗴 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝟭 đ𝗶𝗲̂́𝘂 r𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝘁𝗼̛́𝗶 𝟲𝟬
  • 𝗕𝗮̣̂𝘁 𝗹𝘂̛̉𝗮 𝗸𝗵𝗼̀ 𝟮 𝘁𝗶𝗮 𝗸𝗲̀𝗺 đ𝘂̣𝗰

Tư vấn miễn phí

Set phụ kiện 3 món Jifeng JF-TZ023

Set phụ kiện bao gồm các món: 

  • 𝟭 𝗰𝗮̆́𝘁 𝗖𝗶𝗴𝗮𝗿 đ𝗲̂̉ 𝗯𝗮̀𝗻 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗵𝗼𝗮 𝘃𝗮̆𝗻 𝗰𝗼̂̉ đ𝗶𝗲̂̉𝗻 t𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝘁𝗼̛́𝗶 𝗴𝗮̂̀𝗻 𝟭 𝗰𝗮̂𝗻 (𝟵𝟳𝟯𝗴; 𝗸𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟭𝟲𝟱𝗺𝗺*𝟭𝟭𝟴*𝟯𝟮𝗺𝗺)
  • 𝗢̂́𝗻𝗴 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝟭 đ𝗶𝗲̂́𝘂 r𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝘁𝗼̛́𝗶 𝟲𝟬
  • 𝗕𝗮̣̂𝘁 𝗹𝘂̛̉𝗮 𝗸𝗵𝗼̀ 𝟮 𝘁𝗶𝗮 𝗸𝗲̀𝗺 đ𝘂̣𝗰


ẢNH THẬT DO SHOP TỰ CHỤP:

Liên hệ qua Zalo