Bật lửa xì gà 3 tia kèm đục Cohiba COB 107

500.000₫ Còn hàng

- 𝐍𝐡𝐚̃𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐂𝐨𝐡𝐢𝐛𝐚
- 𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦: 𝐂𝐎𝐁 𝟏𝟎𝟕
- 𝐌𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜: 𝐕𝐚̀𝐧𝐠, đ𝐞𝐧, 𝐧𝐚̂𝐮
- 𝐇𝐨̣𝐚 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭: 𝐓𝐫𝐨̛𝐧 𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐜𝐨𝐡𝐢𝐛𝐚
- 𝐋𝐨𝐚̣𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐮̛̉𝐚: 𝐁𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐮̛̉𝐚 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐠𝐚𝐬 𝟑 𝐭𝐢𝐚 𝐥𝐮̛̉𝐚 𝐤𝐡𝐨̀
- Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐥𝐮̛̉𝐚: 𝐈𝐂 đ𝐢𝐞̣̂𝐧
- 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡: 𝐊𝐞̀𝐦 đ𝐮̣𝐜

Màu sắc:
Vàng
Nâu
Đen

Tư vấn miễn phí

Thông Tin Chi Tiết : Bật lửa xì gà 3 tia kèm đục Cohiba COB 107

- 𝐍𝐡𝐚̃𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐂𝐨𝐡𝐢𝐛𝐚
- 𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦: 𝐂𝐎𝐁 𝟏𝟎𝟕
- 𝐌𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜: 𝐕𝐚̀𝐧𝐠, đ𝐞𝐧, 𝐧𝐚̂𝐮
- 𝐇𝐨̣𝐚 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭: 𝐓𝐫𝐨̛𝐧 𝐥𝐨𝐠𝐨
- Tia 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐮̛̉𝐚:  𝟑 𝐭𝐢𝐚 𝐥𝐮̛̉𝐚 
- Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐥𝐮̛̉𝐚: 𝐈𝐂 đ𝐢𝐞̣̂𝐧
- 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡: 𝐊𝐞̀𝐦 đ𝐮̣𝐜

Liên hệ qua Zalo