Bật lửa xì gà 3 tia kèm đục Cohiba COB 107

500.000₫ Còn hàng

- 𝐍𝐡𝐚̃𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐂𝐨𝐡𝐢𝐛𝐚
- 𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦: 𝐂𝐎𝐁 𝟏𝟎𝟕
- 𝐌𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜: 𝐕𝐚̀𝐧𝐠, đ𝐞𝐧, 𝐧𝐚̂𝐮
- 𝐇𝐨̣𝐚 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭: 𝐓𝐫𝐨̛𝐧 𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐜𝐨𝐡𝐢𝐛𝐚
- 𝐋𝐨𝐚̣𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐮̛̉𝐚: 𝐁𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐮̛̉𝐚 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐠𝐚𝐬 𝟑 𝐭𝐢𝐚 𝐥𝐮̛̉𝐚 𝐤𝐡𝐨̀
- Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐥𝐮̛̉𝐚: 𝐈𝐂 đ𝐢𝐞̣̂𝐧
- 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡: 𝐊𝐞̀𝐦 đ𝐮̣𝐜

Màu sắc:
Vàng
Nâu
Đen

Tư vấn miễn phí

Thông Tin Chi Tiết : Bật lửa xì gà 3 tia kèm đục Cohiba COB 107

- 𝐍𝐡𝐚̃𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐂𝐨𝐡𝐢𝐛𝐚
- 𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦: 𝐂𝐎𝐁 𝟏𝟎𝟕
- 𝐌𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜: 𝐕𝐚̀𝐧𝐠, đ𝐞𝐧, 𝐧𝐚̂𝐮
- 𝐇𝐨̣𝐚 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭: 𝐓𝐫𝐨̛𝐧 𝐥𝐨𝐠𝐨
- Tia 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐮̛̉𝐚:  𝟑 𝐭𝐢𝐚 𝐥𝐮̛̉𝐚 
- Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐥𝐮̛̉𝐚: 𝐈𝐂 đ𝐢𝐞̣̂𝐧
- 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡: 𝐊𝐞̀𝐦 đ𝐮̣𝐜

Sản phẩm cùng loại

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

Tin tức Chúng tôi sẵn sàng cập nhật những kiến thức mới nhất dành cho các bạn

Liên hệ qua Zalo