Bật lửa khò Mega Caseti CA558

2.800.000₫
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Tư vấn miễn phí

Bật lửa khò Mega Caseti CA558

– 𝗡𝗵𝗮̃𝗻 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂: 𝗖𝗮𝘀𝗲𝘁𝗶

– 𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: CA558

– 𝗠𝗮̀𝘂 𝘀𝗮̆́𝗰: Đ𝗲𝗻, 𝗫𝗮𝗻𝗵 𝗧𝗵𝗮𝗻

– 𝗛𝗼̣𝗮 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁: 𝗧𝗿𝗼̛𝗻, 𝗟𝗼𝗴𝗼

– 𝗟𝗼𝗮̣𝗶 𝗯𝗮̣̂𝘁 𝗹𝘂̛̉𝗮: 𝗚𝗮𝘀

– 𝗦𝗼̂́ 𝗻𝗴𝗼̣𝗻 𝗹𝘂̛̉𝗮: Mega

– Đ𝗮́𝗻𝗵 𝗹𝘂̛̉𝗮: 𝗜𝗖

– 𝗡𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: 𝗚𝗮𝘀

– 𝗧𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗶́𝗰𝗵: Lửa khò Mega, rãnh đỡ điếu cigar và kèm đục

– 𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: 𝗞𝗶𝗺 𝗹𝗼𝗮̣𝗶

– 𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰: 𝟳𝟯𝗺𝗺 𝘅 𝟯𝟱𝗺𝗺 𝘅 𝟭𝟲𝗺𝗺

– 𝗧𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: ~𝟭𝟭𝟳𝗴 (𝗖𝗵𝘂̛𝗮 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺 𝗯𝗮𝗼 𝗯𝗶̀)

– 𝗕𝗼̣̂ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺: 𝟭 𝗯𝗮̣̂𝘁 𝗹𝘂̛̉𝗮, 𝟭 𝗯𝗼̣̂ 𝗵𝗼̣̂𝗽 𝗴𝗶𝗮̂́𝘆 𝘁𝗼̛̀ 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗵𝗮̃𝗻𝗴 𝗖𝗮𝘀𝗲𝘁𝗶

– 𝗡𝗼̛𝗶 𝘀𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: 𝗣𝗵𝗮́𝗽

VIDEO SHOP QUAY:

Liên hệ qua Zalo