Set 2 Món Cigar Cao Cấp Caseti

4.500.000₫
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Tư vấn miễn phí

Thông tin Set 2 Món Cigar Cao Cấp Caseti

– 𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦: CA-175

– 𝐍𝐡𝐚̃𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐂𝐚𝐬𝐞𝐭𝐢

– 𝐌𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜: Đ𝐞𝐧 , Trắng

– 𝐇𝐨̣𝐚 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭: Trơn, 𝐋𝐨𝐠𝐨

– 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐊𝐢𝐦 𝐥𝐨𝐚̣𝐢

– 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡: 𝐊𝐡𝐨́𝐚

– 𝐓𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐬𝐢𝐳𝐞: 𝐑𝐢𝐧𝐠 ≤ 𝟓𝟖

– 𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜: 𝟔𝟖𝐦𝐦 𝐱 𝟒𝟓𝐦𝐦 𝐱 𝟗𝐦𝐦 ( Φ𝟐𝟖𝐦𝐦)

– 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠: ~𝟏𝟏𝟕𝐠 (𝐂𝐡𝐮̛𝐚 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐛𝐚𝐨 𝐛𝐢̀)

– 𝐁𝐨̣̂ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦: 𝟏 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐱𝐢̀ 𝐠𝐚̀, 𝟏 𝐤𝐡𝐨̀ 5 𝐭𝐢𝐚 đ𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐬𝐞𝐭𝐢

VIDEO SHOP QUAY:

ẢNH SẢN PHẨM:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

#Sunnystore #ThegioibatluaNamHien #Phukiencigar #Phukienbatlua #Gattan #Khocigar #Tauthuocla #Taucigar #Tauthuocsoi #Baodadungcigar #Hopbaoquancigar #Tubaoquan #Tubaoquancigar #Daocatcigar #Keocatcigar #Lubinski #Cohiba #Honest #Kuboy #GoldenFire #Guevara #Jifeng #Zippo #Dupont #Cartier #Lafuli

Liên hệ qua Zalo