𝗞𝗲́𝗼 𝗰𝗮̆́𝘁 𝘅𝗶̀ 𝗴𝗮̀ 𝗟𝘂𝗯𝗶𝗻𝘀𝗸𝗶 𝗬𝗝𝗔𝟯𝟬𝟬𝟮𝟰 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽

1.200.000₫ Còn hàng
Mô tả đang cập nhật
Màu sắc:
Xanh dương
Đen
Đỏ

Tư vấn miễn phí

Kéo Cắt Xì Gà Lubinski YJA30024

– 𝗡𝗵𝗮̃𝗻 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂: 𝗟𝘂𝗯𝗶𝗻𝘀𝗸𝗶

– 𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: 𝗟𝘂𝗯𝗶𝗻𝘀𝗸𝗶 𝗬𝗝𝗔𝟯𝟬𝟬𝟮𝟰

– 𝗠𝗮̀𝘂 𝘀𝗮̆́𝗰: 𝗕𝗮̣𝗰

– 𝗛𝗼̣𝗮 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁: 𝗧𝗿𝗼̛𝗻, 𝗟𝗼𝗴𝗼

– 𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: 𝗞𝗶𝗺 𝗹𝗼𝗮̣𝗶

– 𝗧𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗶́𝗰𝗵: 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴

– 𝗧𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝘀𝗶𝘇𝗲: ≤ 𝟮𝟱𝗺𝗺

– 𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰: 𝟭𝟰𝟬𝗺𝗺 𝘅 𝟳𝟬𝗺𝗺

– 𝗧𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: ~𝟵𝟬𝗴 (𝗖𝗵𝘂̛𝗮 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺 𝗯𝗮𝗼 𝗯𝗶̀)

– 𝗕𝗼̣̂ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺: 𝟭 𝗸𝗲́𝗼 𝗰𝗮̆́𝘁 𝘅𝗶̀ 𝗴𝗮̀, 𝟭 𝗯𝗮𝗼 𝗱𝗮, 𝟭 𝗯𝗼̣̂ 𝗵𝗼̣̂𝗽 𝗴𝗶𝗮̂́𝘆 𝘁𝗼̛̀ 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗵𝗮̃𝗻𝗴 𝗟𝘂𝗯𝗶𝗻𝘀𝗸𝗶

– 𝗡𝗼̛𝗶 𝘀𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 – 𝗻𝗵𝗮̃𝗻 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗜𝘁𝗮𝗹𝘆

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ảnh sản phẩm:Sản phẩm cùng loại

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

Tin tức Chúng tôi sẵn sàng cập nhật những kiến thức mới nhất dành cho các bạn

Liên hệ qua Zalo