Hộp bảo quản cigar Lubinski CH0096

3.500.000₫
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Tư vấn miễn phí

Hộp bảo quản cigar Lubinski CH0096

– 𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: 𝗟𝘂𝗯𝗶𝗻𝘀𝗸𝗶 𝗖𝗛𝟬𝟬𝟵𝟲
– 𝗡𝗵𝗮̃𝗻 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂: 𝗟𝘂𝗯𝗶𝗻𝘀𝗸𝗶
– 𝗠𝗮̀𝘂 𝘀𝗮̆́𝗰: 𝗫𝗮́𝗺
– 𝗦𝘂̛́𝗰 𝗰𝗵𝘂̛́𝗮: ~𝟭𝟬𝟬 đ𝗶𝗲̂́𝘂 – 𝗽𝗵𝘂̣ 𝘁𝗵𝘂𝗼̂́𝗰 𝗸𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰 đ𝗶𝗲̂́𝘂 𝘅𝗶̀ 𝗴𝗮̀
– 𝗛𝗼̣𝗮 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁: 𝗩𝗮̂𝗻 𝗴𝗼̂̃ 𝘁𝘂̛̣ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻
– 𝗧𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗶́𝗰𝗵: Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̀ đ𝗼 đ𝗼̣̂ 𝗮̂̉𝗺, 𝘁𝗮𝘆 𝗻𝗮̆́𝗺, 𝗸𝗵𝗼́𝗮 𝗿𝗶𝗲̂𝗻𝗴 𝘁𝘂̛, 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘀𝗮́𝘁 𝘁𝘂̛̀ 𝗯𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗼𝗮̀𝗶
– 𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: 𝗚𝗼̂̃ 𝘁𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝘁𝘂̀𝗻𝗴
– 𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰: 𝟯𝟳𝟱𝗺𝗺 𝘅 𝟮𝟰𝟱𝗺𝗺 𝘅 𝟭𝟴𝟬𝗺𝗺
– 𝗧𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: ~𝟰,𝟱𝗸𝗴 (𝗖𝗵𝘂̛𝗮 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺 𝗯𝗮𝗼 𝗯𝗶̀) 
– 𝗕𝗼̣̂ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺: 𝗛𝗼̣̂𝗽 𝗴𝗶𝘂̛̃ 𝗮̂̉𝗺 𝘃𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮̂́𝘆 𝘁𝗼̛̀ 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗵𝗮̃𝗻𝗴 𝗟𝘂𝗯𝗶𝗻𝘀𝗸𝗶

Ảnh thật sản phẩm

Liên hệ qua Zalo