Bật Lửa Khò Aomai AM-128 kim loại

270.000₫ Còn hàng
Mô tả đang cập nhật
Kích thước:

Tư vấn miễn phí

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦  Bật Lửa Khò Aomai AM-128 kim loại

- 𝐓𝐞̂𝐧 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 : 𝐁𝐚𝐭 𝐥𝐮̛?𝐚 𝐀𝐨𝐦𝐚𝐢i 𝐂𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐨̣𝐧 𝐥𝐮̛?𝐚 𝐤𝐡𝐨̀oo

- 𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 : 𝟓,𝟓 𝐱 𝟑,𝟒 𝐱 𝟗 𝐜𝐦

- 𝐂𝐚̂𝐧 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 : 𝟒𝟏𝐠 𝐌𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜 :Đ𝐞𝐧, 𝐁𝐚̣𝐜, 𝐕𝐚̀𝐧𝐠

- 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 : 𝐓𝐡𝐞́𝐩 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐬𝐨̛𝐧 𝐭𝐢̃𝐧𝐡 d𝐢𝐞𝐧 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨.

---------------------------------------------------------------------------------

𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 𝐒𝐨̂́ 𝟏𝟖𝟖, 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐮̣𝐲, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐞̂𝐧, 𝐓𝐏. 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟖𝟗.𝟑𝟖𝟑𝟖.𝟏𝟓 - 𝟎𝟗𝟕𝟖.𝟗𝟗𝟓.𝟖𝟏𝟏

𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐡𝐨𝐮𝐫: 𝟎𝟖:𝟎𝟎 - 𝟐𝟏:𝟑𝟎 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞/ 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞/ 𝐙𝐚𝐥𝐨: 𝐬𝐮𝐧𝐧𝐲𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞.𝐯𝐧, [ 𝑺𝑼𝑵𝑵𝒀𝑺𝑻𝑶𝑹𝑬 ] Đ/c:188 Ngọc Thuỵ, Long Biên SDT/ZL: 0978995811

Liên hệ qua Zalo