𝐁𝐚𝐨 𝐝𝐚 𝐜𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐆𝐮𝐞𝐯𝐚𝐫𝐚 𝐑𝐀𝐆𝟖𝟓𝟎𝟏𝐁 ( Kèm Phụ Kiện )

3.500.000₫
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Tư vấn miễn phí

Thông Tin Sản Phẩm : Bao Da Cigar Guevara RAG8501B ( Có Phụ Kiện )

– 𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦: RAG8501B

– 𝐍𝐡𝐚̃𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮: Guevara

– 𝐌𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜: Đ𝐞𝐧

– 𝐒𝐮̛́𝐜 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚: 𝟒 đ𝐢𝐞̂́𝐮

– 𝐇𝐨̣𝐚 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭: 𝐋𝐨𝐠𝐨, 𝐕𝐚̂𝐧 𝐝𝐚 𝐛𝐨̀

– 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡: 𝐍𝐠𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐮̛̉𝐚, 𝐝𝐚𝐨 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠

– 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐃𝐚 (𝐃𝐚 𝐏𝐔 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐝𝐚 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐦𝐮̀𝐢 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐝𝐚 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭)

– 𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐛𝐚𝐨 𝐝𝐚: 𝟐𝟒𝟓𝐦𝐦 𝐱 𝟏𝟔𝟓𝐦𝐦 𝐱 𝟓𝟓𝐦𝐦

– 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠: ~𝟖𝟎𝟎𝐠 (𝐂𝐡𝐮̛𝐚 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐛𝐚𝐨 𝐛𝐢̀)

– 𝐁𝐨̣̂ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦: 𝟏 𝐛𝐚𝐨 𝐝𝐚, 𝟏 𝐤𝐡𝐨̀ 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐚𝐨 𝐜𝐚̆́𝐭 , 𝐠𝐚́𝐜 đ𝐢𝐞̂́𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ảnh sản phẩm:


Liên hệ qua Zalo