Bao 𝗱𝗮 𝗯𝗮̉𝗼 𝗾𝘂𝗮̉𝗻 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗰𝘂̣ 𝘁𝗵𝘂𝗼̂́𝗰 𝘀𝗼̛̣𝗶 𝗟𝘂𝗯𝗶𝗻𝘀𝗸𝗶 𝗬𝗝𝗔𝟭𝟭𝟬𝟬𝟮

1.450.000₫ 1.600.000₫ Còn hàng
Mô tả đang cập nhật
Màu sắc:
Đen
Nâu

Tư vấn miễn phí

Bao da bảo quản tẩu thuốc sợi Lubinski YJA11002

– 𝗧𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂: 𝗟𝘂𝗯𝗶𝗻𝘀𝗸𝗶

– 𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: 𝗟𝘂𝗯𝗶𝗻𝘀𝗸𝗶 𝗬𝗝𝗔𝟭𝟭𝟬𝟬𝟮

– 𝗠𝗮̀𝘂 𝘀𝗮̆́𝗰: 𝗡𝗮̂𝘂 𝘃𝗮̀𝗻𝗴, Đ𝗲𝗻 

– 𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: 𝗗𝗮

– 𝗧𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗶́𝗰𝗵: 𝗚𝗮̀𝗶 𝟯 𝘁𝗮̂̉𝘂 𝗰𝗼̂́ đ𝗶̣𝗻𝗵, 𝗡𝗴𝗮̆𝗻 𝗰𝗵𝘂̛́𝗮 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗰𝘂̣ 𝘃𝗲̣̂ 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗿𝗶𝗲̂𝗻𝗴, 𝗡𝗴𝗮̆𝗻 𝗰𝗵𝘂̛́𝗮 𝘁𝗵𝘂𝗼̂́𝗰, 𝗡𝗴𝗮̆́𝗻 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 𝗯𝗮̣̂𝘁 𝗹𝘂̛̉𝗮

– 𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰: 𝟮𝟬𝟬𝗺𝗺 𝘅 𝟭𝟯𝟬𝗺𝗺 𝘅 𝟳𝟬𝗺𝗺

– 𝗧𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: ~𝟮𝟰𝟲𝗴 (𝗖𝗵𝘂̛𝗮 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺 𝗯𝗮𝗼 𝗯𝗶̀)

– 𝗖𝗵𝘂̛́𝗰 𝗻𝗮̆𝗻𝗴: Đ𝘂̛̣𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝗯𝗮̉𝗼 𝗾𝘂𝗮̉𝗻 𝘁𝗮̂̉𝘂 𝗴𝗼̂̃, 𝗽𝗵𝘂̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗮̂̉𝘂 𝗴𝗼̂̃

– 𝗕𝗼̣̂ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺: 𝟭 𝘁𝘂́𝗶 đ𝘂̛̣𝗻𝗴 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗱𝗮, 𝗯𝗼̣̂ 𝗵𝗼̣̂𝗽 𝘃𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮̂́𝘆 𝘁𝗼̛̀ 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗵𝗮̃𝗻𝗴 𝗟𝘂𝗯𝗶𝗻𝘀𝗸𝗶

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ảnh sản phẩm: Liên hệ qua Zalo