Bao da bảo quản cigar Lubinski YJA60008B

3.450.000₫
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Tư vấn miễn phí

Thông Tin Chi Tiết : Bao da bảo quản cigar Lubinski YJA60008B.

– 𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦: 𝐋𝐮𝐛𝐢𝐧𝐬𝐤𝐢 𝐘𝐉𝐀𝟔𝟎𝟎𝟎𝟖𝐁

– 𝐍𝐡𝐚̃𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐋𝐮𝐛𝐢𝐧𝐬𝐤𝐢

– 𝐌𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜: 𝐗𝐚́𝐦 đ𝐞𝐧

– 𝐒𝐮̛́𝐜 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚: 𝟒 đ𝐢𝐞̂́𝐮

– 𝐇𝐨̣𝐚 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭: 𝐕𝐚̂𝐧 𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐚̆𝐧

– 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡: 𝐊𝐡𝐚𝐲 𝐜𝐨́ 𝐫𝐚̃𝐧𝐡, 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 𝐚̂̉𝐦, 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐧𝐠𝐚̆́𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐝

– 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐆𝐨̂̃ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐮̀𝐧𝐠, 𝐃𝐚, 𝐁𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐮̛̉𝐚 𝐤𝐢𝐦 𝐥𝐨𝐚̣𝐢, 𝐃𝐚𝐨 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐤𝐢𝐦 𝐥𝐨𝐚̣𝐢

– 𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜: * 𝐇𝐨̣̂𝐩 đ𝐮̛̣𝐧𝐠: 𝟐𝟑𝟓𝐦𝐦 𝐱 𝟏𝟔𝟎𝐦𝐦 𝐱 𝟖𝟎𝐦𝐦

                       * 𝐃𝐚𝐨 𝐜𝐚̆́𝐭: 𝟕𝟓𝐦𝐦 𝐱 𝟒𝟓𝐦𝐦 𝐱 𝟏𝟎𝐦𝐦

                       * 𝐁𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐮̛̉𝐚: 𝟕𝟎𝐦𝐦 𝐱 𝟒𝟎𝐦𝐦 𝐱 𝟏𝟓𝐦𝐦

– 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠: ~𝟏𝟎𝟎𝟓𝐠 (𝐂𝐡𝐮̛𝐚 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐛𝐚𝐨 𝐛𝐢̀)

– 𝐁𝐨̣̂ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦: 𝐇𝐨̣̂𝐩 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐚̂̉𝐦, 𝟏 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐮̛̉𝐚 𝐤𝐡𝐨̀, 𝟏 𝐝𝐚𝐨 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐱𝐢̀ 𝐠𝐚̀ 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐋𝐮𝐛𝐢𝐧𝐬𝐤𝐢

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Liên hệ qua Zalo